fbpx
custom javascript and css for header written in the following html block.

Vad är Fintech?

Storyn om hur allting började

Allt började med att den välkända och anrika investmentbanken Lehman Brothers ansökte om konkursskydd den 15 september 2008. Detta ledde till världens genom tiderna största finanskris. Vad som skulle hända efteråt har lett till en helt ny reformering av bankindustrin – så kallat fintech.

Vid början av finanskrisen var det svårt att förutse vad följderna skulle bli. Det visade sig att konsekvenserna blev större än vad som någonsin hade kunnat förutspås. Människor förlorade sina hem och jobb och på grund av detta började man tappa förtroendet för de stora och klassiska bankerna.

 

Vad är Fintech?

Termen Fintech står för finansiell teknologi. Det handlar främst om att återskapa traditionella finansiella produkter och tjänster. Men istället för fysiska kontor erbjuds allting på ett helt nytt digitalt sätt i samförstånd med den digital utvecklingen.

 

Förändrat konsumentbeteende

I många år har bankerna haft väldigt lite eller ingen konkurrens alls. På grund av detta hade de möjligheten att monopolisera finansiella tjänster. De hade bland annat makten att ta ut höga provisioner och lägga till dolda avgifter till deras tjänster. Den enda valet konsumenterna hade om de ville låna pengar var att gå till bankerna, eftersom det inte fanns några andra alternativ.

Det brustna förtroendet för hela bankindustrin skapade bitterhet och ilska mot det finansiella systemet och mot människorna som styrde bankerna. Denna mentala förändring hos konsumenterna genererade i sin tur en möjlighet för nya spelare att ta form och plats på marknaden.

 

Den digitala eran

En annan faktor som bidrog till att fintech-bolag tog fart var att de traditionella bankerna hade låga satsningar på teknologi och att utveckla sina tjänster. De fokuserade snarare på att förhindra framtida förluster och kriser, som ett naturligt steg efter en finanskris.

Vad fintech-bolagen gjorde var istället att satsa på smarta digitala lösningar. Samt att utveckla nya tjänster anpassade efter hur individen kan hantera sina egna pengar. Detta bidrog till att de kom i framkant med sina innovativa lösningar och blev betydande konkurrenter på finansmarknaden.

 

Det har nu gått tio år sedan finanskrisen och konsumenterna börjat vänja sig vid tanken på att de har fler valmöjligheter. De kan nu hantera sin egen personliga ekonomi utan krav och regler från gamla bankinstitut. Konsumenter kan nu själva välja att satsa på de företag som har den snabbaste teknologin, mest kostnadseffektiva tjänster och störst utbud av finansiella produkter på marknaden.

DELA

Ladda ner P.F.C.
Get the P.F.C. app

PFC Technology är ett betalningsinstitut enligt lag (2010:751) om betaltjänster och står under Finansinspektionens tillsyn. Mastercard® är ett registrerat varumärke som tillhör Mastercard® International Incorporated. P.F.C-kortet är utfärdat av Wirecard Card Solutions Ltd (“WDCS”) i enlighet med licens från Mastercard® International Inc. WDCS är auktoriserade av Financial Conduct Authority att genomföra tjänster med elektroniska pengar enligt Electronic Money Regulations 2011 (Bolagsnummer: 900051)

PFC Tecnology is a Payment Institution according to Payment Services Act (2010:751) and is under the supervision of Sweden’s Financial Supervisory Authority. Mastercard® is a registered trademark of Mastercard® International Incorporated. The P.F.C. card is issued by Wirecard Card Solutions Ltd (“WDCS”) pursuant to licence by Mastercard® International Inc. WDCS is authorised by the Financial Conduct Authority to conduct electronic money service activities under the Electronic Money Regulations 2011 (Firm Reference Number: 900051)