Säkerhet

Vi vill att du ska känna dig trygg och säker när du sätter in dina pengar på P.F.C. Det är dina pengar och du förtjänar att de tas om hand på bästa möjliga sätt.

Insättningsgaranti

Pengarna du sätter in på P.F.C. förvaras i ett klientmedelskonto hos Nordea, som i sin tur omfattas av insättningsgarantin. Du kan känna dig trygg med att dina pengar är säkra även vid en eventuell konkurs.

Swish och BankID

Vi använder oss av Swish och BankID för insättning av pengar. All kommunikation är krypterad och du identifierar dig med BankID varje gång du loggar in i appen.

Spärra kortet själv

Om du misstänker att någon annan än du själv använder ditt P.F.C. Mastercard® kan du enkelt och så snart du misstänker något frysa ditt kort i P.F.C.-appen. Om du inte har tillgång till appen kan du spärra ditt kort via telefon, dygnet runt.

P.F.C. är ett betalningsinstitut

Vi är ett betalningsinstitut enligt lag (2010:751) om betaltjänster och står under Finansinspektionens tillsyn.