Feedback och klagomål

Feedback och klagomål

P.F.C. bygger på feedback från dig som använder våra tjänster. Din feedback hjälper oss att utveckla appen. Om du vill framföra klagomål på vår tjänst eller vårt kort kan du kontakta den hos oss som ansvarar för klagomål. Skicka ett mejl till hello@getpfc.com och skriv ”Klagomål” i ämnesraden. Du kan begära en kopia av processen när som helst genom att kontakta P.F.C:s kundtjänst.

Om du inte är nöjd med hur ditt klagomål hanteras av P.F.C. kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (”ARN”), Box 174, 101 23 Stockholm, http://www.arn.se. Anmälan till ARN ska göras skriftligen. För att nämnden ska pröva ärendet finns bland annat vissa värde- och tidsgränser.