fbpx
custom javascript and css for header written in the following html block.

Situationen med Wirecard

Uppdatering 30 juni

Vi kan med glädje meddela att ditt P.F.C.-kort nu fungerar som vanligt igen, och beklagar de besvär som den tillfälliga avstängningen inneburit för dig och alla våra andra användare.

Wirecards verksamhet är alltså igång igen efter att ha legat nere. (Läs mer om detta här.) Vi arbetar ändå på att hitta en annan hållbar lösning och kommer att hålla dig väl informerad – via mejl, här på bloggen och i våra sociala medier – när förändringar sker som påverkar dig som användare av P.F.C.

Så har vi hanterat kommunikationen kring det inträffade

När det blev känt för oss att Wirecards verksamhet låg nere och våra kort därmed hade slutat att fungera, kommunicerade vi detta till våra användare direkt. Dels genom att skicka ut en pushnotis, men också via vår webbplats samt i appen. Vår kundtjänst har hållit extra öppet under helgen för att svara på användarnas frågor och vara till hjälp på alla sätt som varit möjliga. Ibland har informationen varit begränsad, men vi kan garantera att vi ständigt jobbar för att vara så transparenta som möjligt. 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Uppdatering 29 juni

Detta har hänt

Fredag 26 juni, 2020 valde den brittiska motsvarigheten till Finansinspektionen, Financial Conduct Authority, att utan förvarning tillfälligt dra tillbaka sitt tillstånd för Wirecard Card Solutions Limited i Storbritannien (företaget som för närvarande utfärdar våra kort) att bedriva sin verksamhet. (Läs mer om detta här.

Detta har tyvärr påverkat inte bara P.F.C., utan även många andra företag i finanssektorn som är beroende av Wirecard för att tillhandahålla sina tjänster.

Det här är vad det innebär 

Vi är för närvarande beroende av Wirecard för att kunna behandla transaktioner, vilket innebär att ditt P.F.C.-kort inte fungerar just nu.

Dina pengar är skyddade. Pengarna som du har satt in på P.F.C. förvaras på ett klientmedelskonto hos en svensk bank (Nordea), som i sin tur omfattas av insättningsgarantin.

Du kan närsomhelst föra tillbaka pengar till ditt vanliga bankkonto. Logga in i appen, klicka på de tre punkterna längst ner till höger och välj Ta ut pengar i menyn som dyker upp.

Du har fortfarande åtkomst till ditt konto. Du kommer fortfarande att komma åt ditt P.F.C.-konto via appen och där kunna se all befintlig information och detaljer rörande tidigare transaktioner.

Så arbetar vi för en lösning

Vi arbetar för närvarande intensivt på att hitta en hållbar lösning, och du kan lita på att vi gör allt vad vi kan för att skynda på det arbetet.

Under tiden kan du vara säker på att vi håller dina pengar och dina betalningsuppgifter i säkert förvar, så att du, så snart vi är tillbaka på banan, kan ta vid där du slutade med ditt P.F.C.-kort.

Det här är en utmaning och vår intention är, som alltid, att dra nytta av de erfarenheter som det rådande läget innebär för oss. Med nyvunna lärdomar kommer vi att fortsätta bana väg för morgondagens finansiella tjänster – idag.

Mer uppdateringar kommer!

Vi värdesätter dig som användare av P.F.C. och vi värdesätter transparens. Du kan därför lita på att vi kommer att hålla dig uppdaterad med den senaste informationen och så snart vi får ta del av något nytt delar vi det med dig.

Tack för ditt tålamod!

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

The Wirecard Situation

Update 30 June

We are pleased to announce that your P.F.C. card is now working as usual again, and regret any inconvenience this temporary suspension may have caused you and all our other users.

Wirecard’s operations are up and running again after a few days of downtime. (Read more about this here.) However, we are continuously working to find, and establish, another sustainable solution.

We will keep you informed – via email and our social channels as well as here on the blog – on what is happening and the details of what it means for you as a user of P.F.C.

How we handled the communication about the incident

When it became known to us that Wirecard’s operations were suspended and our cards had stopped working, we immediately communicated this to our users – by sending out a push notification, but also via our website and in the app. Furthermore, our customer service has been available for questions throughout the weekend.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Update 29 June

This has happened

On 26 June, 2020 the UK Financial Conduct Authority suspended its permission for Wirecard Card Solutions Limited (the company who currently issues the P.F.C. Card for us) to operate, without prior notice or warning. Unfortunately, this has not only affected P.F.C., but many other companies relying on Wirecard in the financial sector as well.

What it means – for you and for us

We depend on Wirecard for operation of the P.F.C. card, which means your P.F.C. card is temporarily suspended.

You can still access your account. You’ll be able to access your P.F.C. account via the app and view all your existing account information and details of past transactions.

Be assured your money is protected. Your money at P.F.C. is held in a client bank account at a Swedish bank (Nordea), and thereby is covered by the Swedish Deposit Guarantee Scheme.

You may transfer money back to your regular bank account at any time. Sign in to the app, tap the three dots at the bottom right and select Withdraw money in the menu that pops up.

How we’re fixing it

We are working round the clock to come up with, and establish, a sustainable solution, and thus expect this disruption to last for only a limited period of time.

This isn’t the first challenge we’ve faced, and it won’t be the last. Our intention, as always, is to learn from the experience, and with even greater knowledge, eagerness and enthusiasm continue to pave the way for the personal financial services of tomorrow – today.

More updates to come!

We value you, and we value transparency. So rest assured, we will keep you informed and updated every step of the way.

Thanks for your patience!

DELA

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på whatsapp
Dela på email
Dela på google
Dela på xing
Ladda ner P.F.C.
Get the P.F.C. app

PFC Technology är ett betalningsinstitut enligt lag (2010:751) om betaltjänster och står under Finansinspektionens tillsyn. Mastercard® är ett registrerat varumärke som tillhör Mastercard® International Incorporated. P.F.C-kortet är utfärdat av Wirecard Card Solutions Ltd (“WDCS”) i enlighet med licens från Mastercard® International Inc. WDCS är auktoriserade av Financial Conduct Authority att genomföra tjänster med elektroniska pengar enligt Electronic Money Regulations 2011 (Bolagsnummer: 900051)

PFC Tecnology is a Payment Institution according to Payment Services Act (2010:751) and is under the supervision of Sweden’s Financial Supervisory Authority. Mastercard® is a registered trademark of Mastercard® International Incorporated. The P.F.C. card is issued by Wirecard Card Solutions Ltd (“WDCS”) pursuant to licence by Mastercard® International Inc. WDCS is authorised by the Financial Conduct Authority to conduct electronic money service activities under the Electronic Money Regulations 2011 (Firm Reference Number: 900051)